Поллюция, же «ным шейшептер»

Эмне себептен болот, бул нормалдуубу жана түшүркѳѳнү контролдоо мүмкүнбү

Бул эмне жана эмне үчүн мындай болот?

Түшүркѳѳ – эркек уктап жатканда жана оргазмга жетүү максатында атайылап жыныс органдарын стимуляциялабаган учурда уругунун агып кетиши. Бул кубулуш күтүлбѳгѳн жерден, ѳзүнѳн-ѳзү келип чыгат. Кээде эротикалуу түштѳрдѳн улам болот, бирок дайыма эле эмес.

Организмдин мындай башкарылгыс «жоругун» поллюция же түнкү эмиссия деп аташат (француз тилиндеги emission — «чыгаруу» сѳзүнѳн).

Адамдын сексуалдуулугун изилдѳѳчүлѳрдүн эӊ атактуусу Альфред Кинсинин  «Отчётторуна» ылайык, эркектердин 13%нын ѳмүрүндѳгү эӊ биринчи эякуляциясы (урук бѳлүп чыгаруу) уктап жатканда болот.

Кѳп учурда поллюция жыныстык жетилүү мезгилинде, пубертатка мүнѳздүү гормондук ѳзгѳрүүлѳрдѳн улам келип чыгат. Бойго жеткенде мындай кѳрүнүштѳр азаят, же болбосо таптакыр токтойт.

Муну менен бирге эле, түнкүсүн, жумасына, айына же жылына болгон поллюциялардын саны канча болсо да, мында коркунучтуу эч нерсе жок экенин түшүнүү абдан маанилүү.

Кээ бир адамдар ар түнү түшүркѳйт, айрымдарда бир түндѳ бир нече жолу уругу ѳзүнѳн ѳзү «куюлат», үчүнчүлѳрү - ѳспүрүм куракта гана эки-үч жолу башынан ѳткѳрсѳ, кимдир-бирѳѳдѳ таптакыр эле болбойт.

Мындай нерсе аялдарда да болобу?

Ооба. Аялдардын «суу болгон» шейшептери жѳнүндѳгү ырастоолор 1950-жылы эле сексолог Альфред Кинсинин эмгегинде орун алган.

Сурамжылоого тартылган 5 628 аялдын ичинен 40 %ы уктап жатканда кынынан ѳзүнѳн ѳзү суюктук агып, оргазмга жеткенин айтышкан. Биринчи жолу мындай кубулушка 13 жаштан 21 жашка чейинки куракта кабылгандары маалым болгон.

1986-жылы Браун университетинин базасындагы колледждин  изилдѳѳсүнѳ катышкан студент кыздардын 37%ы жашоосунда жок дегенде бир жолу уктап жатып оргазм алганын билдиришкен.

Бүгүнкү күндѳ топтолгон маалыматтар аялдардагы поллюцияны сексуалдык дүүлүгүүнүн туу чокусу катары кабыл алган учурда аларды так аныктап чыгуу кыйынга турарын кѳрсѳтүүдѳ.

Уктап жаткандагы оргазмдан баары эле ойгоно бербейт. Эркектерде ырахаттын туу чокусуна жетүүнүн белгиси катары сперманын бѳлүнүп чыгуусу эсептелсе, вагиналдык суюктук — анчалык ишенимдүү далил боло албайт. Себеби, ал оргазм жок деле бѳлүнүп чыга берет.

Уктап жатканда эркектердин да, аялдардын да жыныс органдарында кандын жүрүшү жакшырарын аныктап чыккан илимий эмгектер бар. Демек, түнкүсүн кындан суюктуктун бѳлүнүп чыгышы кадимки эле кѳрүнүш болуусу толук ыктымал.

Аялдардын ѳздѳрү байкап калган поллюциялар — алардын ойгонуп кетүүсүн шарттаган оргазмдар. Бул боюнча Кинси аялдын мындай учурларды эске тутуп калып, кийин аларды кайра элестетүүсү реалдуу секс учурунда ырахаттын туу чокусуна жетүүсүнѳ жардам бере турганын да белгилеген.

Мастурбация кылганда ѳзүнѳн ѳзү болуучу түнкү оргазмдар азаябы?

Профессор Альфред Кинсинин «Эркек адамдын сексуалдык жүрүм-туруму» аттуу китебинде (мындан мурун белгилеп ѳткѳн белгилүү «Отчётторунун» бир бѳлүгү) поллюция менен мастурбациянын ѳз ара байланышы жѳнүндѳ айтылган.

Илимпоз мындай деп жазган: «Жалпысынан, түнкү эмиссиялары кѳп болгон эркектерде мастурбациянын жыштыгы боюнча кѳрсѳткүчтѳрү кыйла тѳмѳн болушу мүмкүн».

Анткен менен, кийинки аткарылган изилдѳѳлѳр бул ырастоону далилдей алышкан жок. Эркектерде да, аялдарда да түшүркѳѳ индивидуалдуу мүнѳзгѳ ээ. Бат-баттан мастурбация кылып же жыныстык катнашка кѳп кирип, баары бир түнкү оргазмдарды башынан кѳп ѳткѳргѳн кишилер да жок эмес.

Узак убакыт бою сексуалдык жеӊилдѳѳгѳ муктаж болбогон, ѳз алдынча канааттануу менен алектенбеген, ѳзүн эӊ сонун сезген жана поллюцияларга учурабагандар да бар. Мындай айырмачылык либидо деӊгээли (сексуалдык каалоонун күчү) жана адамдын сексуалдык темпераменти менен байланыштуу.

Поллюциялардын саны организмдеги тестостерон («эркек» жыныстык гормон) деӊгээлине жараша болору да кызык. Бирок мындай кѳрүнүш сыноого катышкан эркектерде гана байкалган.

Америкалык медиктер башынан эле тестостерон деӊгээли тѳмѳнүрѳѳк болгон ѳспүрүмдѳрдүн жыныстык ѳрчүүсү менен сексуалдык жүрүм-турумундагы ѳзгѳрүүлѳргѳ байкоо жүргүзүшкѳн.

Балдарга аталган гормондун негизинде даярдалган препараттарды беришкен. Белгилүү бир убакыт ѳткѳн соӊ, илимпоздор сыноого катышкандар ѳзүнѳн-ѳзү болуучу түнкү оргазмдар тууралуу билдире башташканын айтышкан. Препаратты ичкенге чейин бул кѳрүнүш балдардын 17%да болсо, тестостерон деӊгээли жогорулагандан кийин 90%да байкалган.