Биринчи жолу

Жаӊы тажрыйба боюнча кыскача колдонмо

Бардык эле жаӊы тажрыйба — кызыктуу, толкундатуучу, ал тургай коркунучтуу да болушу мүмкүн. Алгачкы сүйүү жана мамилелер, алгачкы ѳбүшүү жана алгачкы секс: эмнелерди күтүүгѳ болот жана кантип даярданыш керек?

Алгачкы сүйүү

Качан күтсѳ болот

Ооба, кээ бир адамдар алгачкы сүйүүсүн бала бакчадан жолуктурат, бирок чыныгы курч жана толкунданткан сезим ѳспүрүм куракка жакын пайда болот. Бул жерде эч кандай деле ченем жок, кимдир бирѳѳ 12 жашында сүйүп калат, кээ бирѳѳлѳр болсо 20 жашында же андан ѳтүп ашык болушат.  

Бул кандай болот

Ашык болуу — бул мээдеги чыныгы биохимиялык бурганак. Сүйгѳн адамды карап же ал тууралуу ойлонор замат, мээнин клеткалары дофамин аттуу затты активдүү иштеп чыгара баштайт. Бул нейромедиатор — мындайча айтканда, «сыйлык системасынын» башкы агенти. Ал, мисалы, сен даамдуу балмуздак жеп жатканда, андан ырахат алууӊду шарттоо менен иштелип чыгат. Ошол эле дофамин бирѳѳнү сүйгѳн учурда да махабат объектисине катуу байланууга жардам берүү үчүн иштей баштайт. Дофамин сүйгѳн адамды жыргалды, ырахатты кайталоо максатында ашыктык объектиси менен жолугууга түртѳт. Булар бирѳѳгѳ карата күчтүү сезим пайда болгон учурда организмибиз учураган абалдын кичинекей гана бѳлүгү. Эӊ кызыктуусу – биз эмне үчүн бир гана адамга ашык болуп, калгандарына кѳӊүл бурбаганыбызды азыркыга чейин окумуштуулар түшүндүрѳ элек.  

Кандай реакция кылуу керек

Алгачкы сүйүү адамдарды мамиле түзүүгѳ түртѳт. Бул - достук мамиле эмес, башкача мамиле. Эгер сезимдер бирдей болсо, анда башка адам менен жакындыктын таптакыр башка, жаӊы тажрыйбасына ѳтүү мүмкүндүгү жаралат. Андай болбогон учурда бул сезим кѳптѳгѳн азаптарды алып келет. Бирок, ошону менен бирге эле, ѳзүн, жеке эмоцияларын жакшылап таанып-билүүгѳ да ѳбѳлгѳ болот.

Алгачкы ѳбүшүү

Качан күтсѳ болот

Эгер бирѳѳ менен ортоӊордо достук мамиледен ѳткѳн жакындык бар болсо, анда дал ушул алгачкы ѳбүшүүдѳн жаӊы этап башталат. Бул жерде курак андай деле маанилүү эмес, бардыгы индивидуалдуу мүнѳзгѳ ээ.

Бул кандай болот

Албетте, мындайды кинодон миллион жолу кѳрсѳӊ керек, бирок ѳзүӊдүн жеке тажрыйбаӊ — таптакыр башкача. Биринчи жолку ѳбүшүү үчүн кандайдыр бир туура же туура эмес ыкма деген болбой турганын унутпа. Жѳн гана бири-бириӊердин эриндериӊерди тийгизесиӊер, же болбосо тилдериӊерди тийиштирүү үчүн бир аз ачасыӊар.

Кандай реакция кылуу керек

Ѳзүӊдү жоготпой, баарын «туура» жасоого аракет кыл. Эгер толкунданып же ѳзүӊѳ ишенбей жатсаӊ, ѳнѳктѳшүӊѳ айт — бул чыӊалууну азайтып, кичине жакыныраак болууга жардам берет. Бир нерсени туура эмес кылгандай же эпсиз болуп калгандай сезилиши мүмкүн. Муну жайбаракат гана ѳзүн ѳзү ирониялоо, бирге күлүү үчүн шылтоо кылып койсоӊор болот. Ырахатты ѳбүшүүнүн ѳзү эмес, эмоцияларыӊар, жакындыгыӊар, бири-бириӊерди сүйүүӊѳр алып келет.